I - XXV

ZA WSTĘP

(Ogólniki)

1

Gdy z wiosną życia duch Artysta

Poi się jej tchem jak motyle,

Wolno mu mówić tylko tyle:

"Z i e m i a j e s t k r ą g ł a j e s t k u l i s t a!"

2

Lecz gdy późniejszych chłodów dreszcze

Drzewem wzruszą - i kwiatki zlecą -

Wtedy dodawać trzeba jeszcze:

"U b i e g u n ó w - s p ł a s z c z o n a n i e c o..."

3

Ponad wszystkie wasze uroki -

Ty! poezjo, i ty wymowo -

Jeden wiecznie będzie wysoki:

* * * * * * * * *

O d p o w i e d n i e d a ć r z e c z y s ł o w o! 

 

 


W przypadku znalezienia błędu na stronie - prosimy o informację. kontakt


copyright © 2002 - 2010
www.Zaprasza.eu
oraz
Fundacja  Promocji  Kultury
Wszystkie prawa zastrzeżone