I - XXV

XXIV. SIEROCTWO

I

Mówią, że postęp nas bogaci co wiek

- Bardzo mi to jest miło i przyjemnie -

Niestety! co dnia mniej cieszę się ze mnie,

Śmiertelny człowiek!II

Cywilizacji dwie widzę ustawnie:

Jedna, chce wszystko o d k r y w a ć na serio,

Druga, chce wszystko p o k r y w a ć zabawnie,

Świetną liberią!...III

Odkrywająca?... wciąż idzie do słońca,

"C z e k a j c i e ! - mówiąc pokoleniom - b o w i e m,

G d y s z e r e g o d k r y ć m y c h s p e ł n i ę d o k o ń c a,

C o ś - i w a m p o w i e m !...IV

Zakrywająca?... cieszy znów inaczéj -

Pokaż jej łez zdrój?... ona odpowiada:

"n i e t r z e b a z w a ż a ć n a t o... c o ? t o z n a c z y !...

M o ż e... d e s z c z p a d a."V

Dwie takie błogie mając opiekunki,

Ludzkość w sieroctwie znikłaby głębokiém,

Gdyby glob nie był ramieniem piastunki;

Słońce?... jej okiem!... 

 

 


W przypadku znalezienia błędu na stronie - prosimy o informację. kontakt


copyright © 2002 - 2010
www.Zaprasza.eu
oraz
Fundacja  Promocji  Kultury
Wszystkie prawa zastrzeżone