Cyprian Kamil Norwid

LXXXVIII. DZIENNIK I EPOS

Treści cudne smakiem a ciemne czasy

I ciągle postępu zdobycze

Uczyniły - że są dziś m e c e n a s y...

Ależ są i m e c e n a s o w i c z e!...*Gdzie na pięćset umie czytać pięciu,

Gdzie na pięciu czterech zapał kłamie -

Dedykować tam konieczna k s i ę c i u,

K a n c l e r z o w i ub dowcipnej d a m i e...*Horacego misterny, acz drobny, rym

Gdyby się nie perlił a złotym sygnecie,

Minąłby go Cezar, z Cezarem - Rzym,

Z Rzymem wiek... i pokolenie trzecie!*Lecz są formy - co nad falą czasów

Jeżli s a m e, jak słońce, nie jaśnieją?

N i e w y z ł o c i i c h p i e r ś c i e ń M e c e n a s ó w...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tak - z d z i e n n i k i e m, tak - z e p o p e j ą! 

 

 


W przypadku znalezienia błędu na stronie - prosimy o informację. kontakt


copyright © 2002 - 2010
www.Zaprasza.eu
oraz
Fundacja  Promocji  Kultury
Wszystkie prawa zastrzeżone