Kukie³ki szopkowe: ¦mierę, król Herod, Diabe³

Kraków

XIX w.