Kukiełki szopkowe: Fiakier i Policjant

Kraków

pocz. XX w.